Tiramisu

1 Comment

  1. anna borg
    28 January, 2017 at 11:06 #

    nixtieq naghmel it-tiramisu imam nibza mill-bajd nej. Hemm xi mod iehor li nista naghmel jekk joghgbok? Grazzi tar-ricetti u nitolbok itina aktar ricetti tradizzjonali ghax inhobbhom. Grazzi

Leave a Comment